Το Βιλαέτι σημασιολογικά προέρχεται από την τούρκικη/αραβική γλώσσα. 

Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σαν βιλαέτι αναφέρονταν οι μεγάλες διοικητικές περιφέρειες στις οποίες χωριζόταν η επικράτεια.